Disclaimer


Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van deze internetsite de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd)
verouderd of niet (meer) correct is. Gereedschapzeeland.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door gereedschapzeeland.nl
gecreëerde site.

 

Gereedschapzeeland.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge
van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af.
De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
Gereedschapzeeland.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de
informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen
van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot
en het gebruik van de site, wordt door gereedschapzeeland.nl uitdrukkelijk afgewezen.

 

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van gereedschapzeeland.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Gereedschapzeeland.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Gereedschapzeeland.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,
advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

 

Gereedschapzeeland.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in
verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden
op dergelijke sites of bronnen.